Privacybeleid

Storck BV, (hierna Storck genoemd) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig op en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens enkel volgens de normen van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Tot deze bepalingen behoren in het bijzonder de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 inzake gegevensbescherming (hierna Algemene Verordening inzake gegevensbescherming of AVG) en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

Storck is de Gegevensverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Post adres: Storck BV, Berchemstadionstraat 76 bus 5, 2600 Berchem
E-mail: info@be.storck.com
Telefoonnummer: +32 3 235 22 88

We hebben een privacy manager aangesteld die verantwoordelijk is voor alle vragen die betrekking hebben op dit privacybeleid. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, ook eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met ons op: privacy@be.storck.com.

Wanneer er links worden aangetroffen naar andere online pagina's op deze website, dan is dit beleid niet van toepassing op de inzameling en het gebruik van gegevens op deze gelinkte pagina's, vermits Storck geen enkele invloed heeft op hun structuur en inhoud.

2.1 Gebruik van de website

Wanneer u onze website gebruikt, worden verbindingsgegevens tijdelijk opgeslagen (in het bijzonder IP-adres, laatst bezochte URL, tijd en datum, bestanden die u hebt geopend en elementen zoals subpagina's of knoppen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de status, of het verzoek succesvol was, de beschrijving van de gebruikte webbrowser en het type apparaat).

Wij verwerken deze gegevens voor zover nodig om de website te kunnen aanbieden. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) bij het beschikbaar stellen van onze website voor externe vertegenwoordiging en marketing.

We slaan ook de verbindingsgegevens op in de logbestanden op onze webserver in ons gerechtvaardigd belang om de veilige werking van de webserver te garanderen.

We kunnen deze gegevens eventueel ook verwerken in pseudoniemvorm voor de doelstellingen uiteengezet in punt 2.2, maar steeds op basis van uw toestemming.

In het algemeen kan onze website worden gebruikt zonder dat u daarvoor andere persoonsgegevens moet verschaffen dan de gegevens vermeld in deze paragraaf (zie punt 7).

2.2 Analyse voor marketingdoeleinden en voor de optimalisering van de website (Piwik PRO)

Gegevens over uw gebruik van de Storck-website worden verwerkt met technologieën van provider Piwik PRO, met name om de website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden, als u hier bij uw eerste bezoek aan de website toestemming voor geeft. Daarom worden de gebruiksprofielen die de gegevens bevatten opgesomd onder punt 2.1 en gegevens over uw activiteiten op onze website (in het bijzonder pagina's, knoppen of andere elementen waartoe u toegang heeft gehad, en wanneer) aangemaakt onder een pseudoniem.

Deze profielen zullen geen gegevens bevatten, of daarmee gecombineerd worden, waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam). De wettelijke basis voor de analyse is uw toestemming (Artikel 6(1)(a) van de AVG).

De verwerking wordt namens Storck uitgevoerd op servers die gehost worden door Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Cologne, Germany.

Om de gebruiksanalyse te vergemakkelijken, kunnen cookies (zie punt 2.3) worden gebruikt om uw internetbrowser te herkennen. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij uw toestemming om cookies te gebruiken voor het genoemde doel en de hierin beschreven gebruiksanalyse. Als u uw toestemming wilt intrekken, volgt u dan deze instructies.

U kunt de analyse van uw gebruiksgegevens in pseudonieme profielen met Piwik PRO te allen tijde deactiveren. U hebt twee manieren om dit te doen. Ten eerste kunt u de optie "Niet volgen" in uw browser activeren (raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie). U kunt ook het volgende selectievakje aanklikken om een cookie in te stellen die aangeeft dat u niet wilt worden gevolgd met Piwik PRO:

Zie punt 2.3 over hoe u zonder cookies op onze site kunt surfen.

2.3 Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, maken wij u duidelijk dat onze website gebruik maakt van cookies om de functionaliteit ervan te verbeteren en, als u toestemming heeft gegeven, om de gebruiksanalyse te ondersteunen met het oog om de website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden (punt 2.2).

Cookies zijn tekstbestandjes die vanuit een webserver worden verstuurd naar uw browser en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet. Op die manier kunnen wij herhaalde bezoeken herkennen van uzelf of van uw computer en een betere werking garanderen van de website. We maken ook gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor de beste beleving van de website (de zogenaamde noodzakelijke cookies).

U kunt echter bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door cookies in uw browserinstellingen te deactiveren en/of cookies van uw harde schijf te verwijderen via het menu van uw browser. Als u dit doet, kunnen we echter niet garanderen dat onze website volledig functioneel is (u kunt bijvoorbeeld bij elk bezoek aan de site om toestemming voor cookies worden gevraagd, omdat uw beslissing alleen met behulp van een cookie kan worden opgeslagen).

Daarnaast kunnen wij - indien u hiervoor toestemming heeft gegeven - cookies plaatsen om webanalyses uit te voeren (zie punt 2.2). Toestemming hiervoor kan te allen tijde worden ingetrokken. Om uw toestemming voor deze analyse en de bijbehorende cookies in te trekken, volgt u de instructies in punt 2.2.

U kunt er ook - afhankelijk van de door uw browser aangeboden opties - voor kiezen om de tracking cookies (die wij kunnen gebruiken als u daarvoor toestemming geeft) in uw browserinstellingen op elk gewenst moment te deactiveren en/of de cookies via het menu van uw browser van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u een plug-in op uw browser installeren die tracking en/of gerelateerde cookies verhindert om uw privacy te beschermen.

De volgende cookies worden ingesteld wanneer u onze website bezoekt (de cookies die niet als noodzakelijk zijn gemarkeerd, worden alleen ingesteld met uw toestemming):

Cookie Category Processing by Purpose Retention period
Cookie _pk_id Category Tracking (niet noodzakelijk) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – slaat een paginaspecifieke ID op voor de toewijzing van het record Retention period 12 maanden
Cookie _pk_ses Category Tracking (niet noodzakelijk) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – slaat een ID op voor de huidige browsersessie van de gebruiker om het record toe te wijzen Retention period 30 minuten
Cookie stg_last_interaction Category Tracking (niet noodzakelijk) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – slaat het moment van de laatste gebruikersinteractie op Retention period 12 maanden
Cookie stg_returning_visitor Category Tracking (niet noodzakelijk) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – bewaart of het een terugkerende gebruiker is Retention period 12 maanden
Cookie stg_traffic_source_priority Category Tracking (niet noodzakelijk) Purpose Piwik (s. 2.2) Processing by Piwik Tracking – bewaart van welke bron (campagne, zoekmachine, directe invoer) de gebruiker naar de website is gekomen Retention period 30 minuten
Cookie stg_optout Category Tracking (niet noodzakelijk) Purpose Piwik (s. 2.2) Processing by Piwik Tracking – bewaart dat er niet getraceerd wordt Retention period 12 maanden
Cookie hl Category Taal (noodzakelijk) Purpose Storck Processing by Lokale instellingen – bewaart de taal en het domein van de betreffende pagina op (bijv. de_CH of en_COM) Retention period 12 maanden
Cookie hideCookieNotification Category Cookie melding (noodzakelijk) Purpose Storck Processing by Cookie Melding – is zo ingesteld dat de cookiemelding niet bij elk bezoek opnieuw wordt weergegeven Retention period 24 uren
Cookie hideLocationNotification Category Land selectie (noodzakelijk) Purpose Storck Processing by Land selectie – is zo ingesteld dat de landselector niet elke keer dat u storck.com bezoekt, wordt weergegeven Retention period Alleen tijdens de browsersessie (zgn. sessiecookie)

2.4 Contactformulier of andere communicatiekanalen

Als u ons contactformulier gebruikt, verwerken wij uw bericht, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw land en - als u ons deze informatie verstrekt - uw telefoonnummer, uw adres en uw bedrijf.

Wij verwerken deze gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is om uw aanvraag te kunnen beantwoorden. (bijvoorbeeld als u informatie vraagt over een ander bedrijf binnen de Storck Group).

De wettelijke basis voor de verwerking is Artikel 6(1)(b) van de AVG, indien de behandeling van uw verzoek betrekking heeft op een met u gesloten overeenkomst en noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van contractuele maatregelen. Anders is de wettelijke basis ons gerechtvaardigd belang om een contactformulier te verstrekken en algemene vragen te beantwoorden (Artikel 6(1) (f) van de AVG).

Wij verwerken uw gegevens ook in overeenstemming met deze paragraaf als u per post of op een andere manier contact met ons opneemt met een vraag.

2.5 Deelname aan promotionele wedstrijden en campagnes

Indien u deelneemt aan een door ons georganiseerde promotionele wedstrijd of campagne, verwerken wij de door u in het kader van uw deelname verstrekte gegevens (met name voor- en achternaam en adres of contactgegevens) met het oog op de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke deelnamevoorwaarden.

De wettelijke basis is de verwerking met het oog op de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6(1)(b) van de AVG. Dit punt is van toepassing ongeacht of u deelneemt door het invullen van een webformulier, per post of op een andere manier.

Voor de organisatie en uitvoering van een promotionele wedstrijd of campagne (bijvoorbeeld voor het verzamelen van deelnemersgegevens via een webformulier, voor het trekken van winnaars, voor het uitreiken van de prijs of het uitvoeren van de promotie) maken wij soms gebruik van dienstverleners.

Elke dienstverlener wordt door ons zorgvuldig geselecteerd en handelt voor ons als een opdrachtgevende verwerker die gebonden is aan instructies in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming en is verplicht om de voorschriften voor gegevensbescherming in acht te nemen.

Onze website wordt gehost door onze Duitse moedermaatschappij (August Storck KG) bij de hostingpartner denkwerk GmbH, Vogelsanger Street 66, 50823 Köln, Duitsland, die door middel van een gegevensverwerkingsovereenkomst verplicht zijn de gegevens correct te verwerken.

Voor zover niet anders vermeld in dit privacybeleid, geven wij uw gegevens niet door aan derden. Een overdracht zal in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden als wij verplicht zijn om gegevens door te geven als gevolg van wettelijke voorschriften en/of officiële of gerechtelijke bevelen.

Uw gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan een ontvanger in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Economische Ruimte) of aan een internationale organisatie. Indien een dergelijke doorgifte in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk is, met name omdat een aanvraag die u heeft gedaan, moet worden doorgestuurd naar een van onze bedrijven in een derde land (punt 2.4), zorgen wij ervoor dat aan de vereisten van hoofdstuk V van de AVG wordt voldaan en dat de ontvanger dus een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Daartoe maken wij waar nodig gebruik van de standaardcontractbepalingen van de EU voor de doorgifte van gegevens naar derde landen.

De informatie die is opgeslagen in de logbestanden (punt 2.1) wordt alleen in persoonlijke vorm opgeslagen voor maximaal zeven dagen. Na deze periode worden de persoonlijke gegevens in de logbestanden geanonimiseerd.

In alle andere opzichten, schrappen wij uw persoonsgegevens van zodra de verwerking van gegevens niet meer is vereist voor de specifiek beoogde doelstellingen en wanneer er geen wettelijke vereisten zijn met betrekking tot het bijhouden van uw gegevens.

Storck heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht zich te houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens. Onze medewerkers worden dienovereenkomstig opgeleid. Zowel interne als externe onderzoeken zorgen ervoor dat alle processen voor gegevensbescherming bij Storck worden nageleefd.

Om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen, gebruiken wij een veilige online transmissiemethode, de zogenaamde "Secure Socket Layer" (SSL) overdracht. Dit is te zien aan de "s" in http://, vandaar https://, en eventueel een groen, gesloten hangslotsymbool in de adresbalk. Door op het symbool te klikken krijgt u informatie over het gebruikte SSL-certificaat. De weergave van het symbool is afhankelijk van de browserversie die u gebruikt. De SSL-codering zorgt voor een gecodeerde en volledige overdracht van uw gegevens.

De wet op de gegevensbescherming omvat een aantal rechten met betrekking tot gegevens die verwijzen naar u als persoon (de zogenaamde rechten van de betrokkenen):

6.1 Recht op inzage

U heeft het recht om bevestiging te ontvangen of wij al dan niet persoonsgegevens over u hebben verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u recht op toegang tot deze gegevens. Details over uw recht op toegang vindt u in artikel 15 van de AVG.

6.2 Recht op verbetering

U hebt het recht om ons te vragen onjuiste persoonsgegevens over u te verbeteren en onvolledige persoonsgegevens onverwijld aan te vullen op grond van artikel 16 van de AVG.

6.3 Recht op verwijdering

U heeft het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld verwijderen als een van de redenen die in artikel 17 van de AVG worden genoemd, van toepassing is. Een dergelijke reden voor onmiddellijke verwijdering kan bijvoorbeeld bestaan als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerking van uw verzoek of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking.

6.4 Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan. Bijvoorbeeld, in het geval dat u de juistheid van de gegevens betwist, hebt u het recht om de verwerking te beperken gedurende de tijd die nodig is om ons in staat te stellen de juistheid van de gegevens te controleren.

6.5 Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de AVG. De herroeping geldt alleen voor toekomstige gegevensverwerking, d.w.z. de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot de herroeping blijft in dit geval rechtmatig.

6.6 Recht om bezwaar aan te tekenen

Indien de gegevensverwerking door ons gebaseerd is op een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (zie hierboven voor de rechtsgrondslag voor elke gegevensverwerkingsactiviteit), hebt u het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG.

U kunt dus te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Uw persoonsgegevens worden na het indienen van uw bezwaar niet meer door ons verwerkt, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen voor de verwerking zijn die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons hiertoe een schriftelijk verzoek in overeenstemming met de contactgegevens in artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

6.7 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

In België kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact
Indien u echter vragen of klachten heeft over gegevensbescherming bij Storck, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met onze privacy manager voor gegevensbescherming middels de contactgegevens onder punt 1.

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om persoonlijke gegevens aan Storck te verstrekken wanneer u de website bezoekt. Voor het gebruik van bepaalde gebieden (met name het contactformulier of promotionele wedstrijden),kan de verstrekking van uw gegevens echter nodig zijn om uw verzoek te verwerken of om de promotionele wedstrijden uit te voeren.

Storck gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluiten.

Nieuwe wettelijke vereisten, beslissingen die binnen het bedrijf worden genomen of technische ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van ons privacybeleid. Ons privacybeleid zal dan ook worden aangepast op basis van deze nieuwe situatie. Op onze website is steeds de recentste versie terug te vinden.